Skip to Content

Komunikaty

Pytania na egzamin magisterski z Kryminalistyki

1.    Pojęcie i funkcje kryminalistyki

2.    Zewnętrzne źródła informacji o przestępstwie

3.    Wewnętrzne źródła  informacji o przestępstwie

4.    Czynności operacyjno-rozpoznawcze

5.    Pojęcie śladu kryminalistycznego.Podział śladów.

6.    Przygotowanie oględzin miejsca zdarzenia

7.    Etapy oględzin miejsca zdarzenia

8.    Oględziny osoby i rzeczy

9.    Oględziny zwłok na miejscu zdarzenia

10.          Protokół oględzin miejsca zdarzenia

11.          Dokumentacja techniczna miejsca zdarzenia

12.          Przesłuchanie  świadka. Przebieg i taktyka.

13.          Okazanie jako czynność procesowo-kryminalistyczna

14.          Konfrontacja jako czynność procesowo-kryminalistyczna

15.          Metody przesłuchania podejrzanego

16.          Pojęcie ekspertyzy. Ekspertyzy kryminalistyczne i ich podział

17.          Pojęcie biegłego.Rodzaje biegłych

18.          Biologiczne podstawy daktyloskopii

19.          Właściwości linii papilarnych.

20.          Cechy linii papilrnych

21.          Metody ujawniania śladów linii pailarnych

22.          Przedmiot badań mechanoskopijnych

23.          Metody badań pisma ręcznego

24.          Zasady gromadzenia materiału porównawczego do badań pismoznawczych

25.          Ekspertyza traseologiczna

26.          Ekspertyza poligraficzna

27.          Pojęcie śladu zapachowego. Przebieg badań osmologicznych

28.          Zabezpieczanie śladów osmologicznych

29.          Badania mikrośladów

30.          Rejestracja kryminalna.

 

Pytania na egzamin licencjacki z Kryminalistyki

1.      Źródła pierwszych informacji o przestępstwie.

 

2.     Czynności operacyjno-rozpoznawcze

 

3.     Pojęcie śladu kryminalistycznego. Podział śladów.

 

4.     Oględziny miejsca zdarzenia

 

5.     Oględziny osób

 

6.     Dokumentacja oględzin miejsca zdarzenia (protokół i dokumentacja

          tecniczna)

 

7.     Okazanie jako czynność procesowo-kryminalistyczna

 

8.     Metody przesłuchania podejrzanego

 

9.     Pojęcie ekspertyzy. Ekspertyzy kryminalistyczne i ich podział.

 

10. Pojęcie biegłego. Rodzaje biegłych.

 

11. Właściwości i cechy linii papilarnych

 

12. Metody ujawniania śladów linii papilarnych

 

13. Zasady gromadzenia materiału porównawczego do badań pismoznawczych

 

14. Ekspertyza poligraficzna

 

15. Ekspertyza osmologiczna