Skip to Content

Komunikaty

Informujemy, że kolejne XVIII Sympozjum Badań Pisma/Dokumentów planowane jest na czerwiec 2018 r. Tak jak w latach ubiegłych proponowane dni konferencji to: środa, czwartek, piątek. Więcej informacji wkrótce.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Katedrą Kryminalistyki UWr : tel. (71) 375 24 02 lub email: kk@uwr.edu.pl ; www.wsbp.uni.wroc.pl

Informujemy, że w dniach 4-5 października 2012 odbyła się konferencja naukowa pt. "Kolekcje-wystawy-muzealia. Problematyka prawna". Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Kryminalistyki oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Plakat z konferencji poniżej:

"Kolekcje-wystawy-muzealia. Problematyka prawna"

   

Kryminalistyka – zakres materiału dla studentów studiów stacjonarnych prawa 2010

Pytania na egzamin magisterski z Kryminalistyki

Pytania na egzamin z Kryminalistyki IV rok NSP 2009r.

Pytania na egzamin z Kryminalistyki IV rok NSP 2010r.