Skip to Content

Ekspertyzy

W Katedrze Kryminalistyki wykonywane są ekspertyzy z wielu dziedzin kryminalistyki dla potrzeb ogranów wymiaru sprawiedliwości (sądów), oragów ścigania (prokuratur, policji innych służb), a także firm i osób prywatnych.

Katedra Kryminalistyki UWr. przeprowadza następujące ekspertyzy:

1. Dzieł sztuki w zakresie:

- malarstwa sztalugowego, ceramiki, broni białej, palnej, zabytków archeologicznych.

2. Archeologiczno-kryminalistyczne w zakresie:

- prowadzenia prac terenowych,

- poszukiwania, eksploracji i identyfikacji mogił,

- antropologicznej rekonstrukcji twarzy.

3. Poligraficzne polegające na ustaleniu związku emocjonalnego badanych osób z zaistniałym zdarzeniem, pozwalając na wyeliminowanie tych osób, wobec których podejrzenia są obiektywnie nieuzasadnione.

4. Dokumentów klasycznych w zakresie:

- badań pisma sprządzonego metodami technicznymi (komputerowe, drukowe, maszynowe),

- badań stempli i pieczęci,

- badań fizyko-chemicznych dokumentów we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Ponadto udzielamy konsultacji w zakresie:

- rozpoznawania i identyfikacji różnych form patologii społecznych,

- modus operandi - kulty, sekty, rytuały, subkultury,

- przestępczości sakralnej,

- psychopatologii grup społecznych,

- profilowania kryminalnego,

- bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego (konsultacje przeznaczone dla przedstawicieli organów administracji publicznej). 

Ekspertyzy są przeprowadzane przez ekspertów posiadających zarówno wiedzę teoretyczną jak i długoletnie doświadczenie praktyczne a laboratorium w którym przeprowadzane są badania dysponuje nowoczesną aparaturą specjalistyczną służącą do wszelkich badań dokumentów: VSC2000/HR (wizyjny komparator spektralny), Foram 685-2 (spektrometr ramanowski), ESDA (urządzenie do odczytywania tekstów niewidocznych), chromatograf gazowy z detektorem mas lub płomieniowo jonizacyjnym, wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detekcją UV lub refratrometrem różnicowym (we współpracy z Wydziałem Chemii UWr).