Skip to Content

Instituut voor de Criminalistiek

Wij delen u vriendelijk mede dat oktober 7-9, 2020 er een Internationale Wetenschappelijke Conferentie het ”XIX Handschriftonderzoek Symposium” plaats zal vinden. 

Tijdens dit Symposium (zoals in de vorige jaren) verwachten we kenners die zich bezig houden met onderzoeksproblematieken van documenten onder andere uit: Frankrijk, Nederland, Groot Brittannië, Spanje, Hongerije, Italië, België, Duitsland, Argentinië, Australië, Portugal, Roemenië, Wit Rusland, Oekraine, Litouwen, Letland, Rusland en een brede kring van poolse wetenschappers – welke de belangrijkste academische centra vertegenwoordigen alsmede kenners van buiten universitaire vestigingen o.a. forensische laboratoria van de politie, medewerkers van het Gerechtelijk Expertise Instituut genaamd Jana Sehna in Krakau en individuele deskundigen. Er zullen ook geen vertegenwoordigers van verwante aan criminalistieke disciplines ontbreken – vooral van strafrechtelijke procedures, criminologie, psychologie, psychiatrie en gerechtelijke scheikunde.
 
 Het is een van de weinige wetenschappelijke bijeenkomsten van deze thematiek in Europa welke cyclisch om de 2 jaar sinds 1983 wordt gehouden in Wroclav.
 
De themas van het ”XIX Wroclavse Handschriftonderzoek Symposium” richt zich vooral op:
1.      De moderne trends (richtingen) van handschrift onderzoeken.
2.      Onderzoek van parafen en grafometrie
3.      Het specifiek van testamenten onderzoek.
4.   De actuele problematiek van documenten expertise. Technische onderzoeken aan documenten (inkt- en papieronderzoek, leeftijd van documenten).
 
Secretariat of the Conference :
Katedra Kryminalistyki
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26
PL 50-145 Wroclaw
e-mail: kk@uwr.edu.pl
tel.+48 71 3752402 ; +48 71 3752475

www.wsbp.uni.wroc.pl
 
Former Invitation from 2010
 
Vriendelijk informeren wij u dat de voorwaarde tot deelname aan het ”XVII Wroclavse Handschriftonderzoek Symposium” is het ontvangen van een uitnodiging van de conferentie organisator.
 
Foto galerie van het XIII Wroclavse Handschriftonderzoek Symposium (2008)

Het programma van het ”XII Wroclavse Handschriftonderzoek Symposium 2006”

Onderzoeken


Binnen de statutaire regels worden er door het Instituut voor de Criminalistiek onderzoeken gedaan naar de volgende thema’s:

1.      Gebruikmaking van polygrafische expertises door justitie

2.      Misdrijven tegen monumenten en kunstwerken

3.      Factoren welke een handschrift interfereren

4.      Psychologie en patologie van het handschrift

5.      Technische onderzoeken aan documenten


In ons Instituut bevindt zich een forensisch laboratorium, waar onderzoeken worden uitgevoerd betreffende de boven genoemde thema’s. In het laboratorium wordt samen gewerkt met studenten- en nascholingswerkgroepen.


Medewerkers van het Instituut geven colleges en conversatoria in de volgende vakken:


1.      Criminalistiek (richting rechten)

2.      Gerechtelijke expertises als bewijs (richting rechten)

3.      Veiligheid in ondernemingsvorm (richting rechten)

4.   Criminalistische onderzoeken betreffende de authentiteit van publieke documenten (richting rechten, richting bestuursrecht)

5.      Gerechtelijke archeologie (richting rechten)

6.      Criminalistiek in bestuursrecht (richting bestuursrecht)

7.      Rechtsbescherming van cultureel erfgoed (richting rechten, richting bestuursrecht)

8.      Criminastieke theoriën van het opsporingsproces (richting rechten)   


Dankzij de samenwerking met de Faculteit voor Scheikunde van de Wroclavse Universiteit kunnen onze studenten deelnemen aan colleges betreffende forensische scheikunde.

Vierde jaars studenten van de rechtenfaculteit (zowel dag en deeltijdsstudie) nemen niet alleen deel aan colleges van criminalistiek maar ook aan werkgroepen van dit vak. Tijdens de praktieca van de werkgroepen als ook op de conversatoria nemen de studenten actief deel aan geensceneerde activiteiten met een proces-criminalistieke karakter zoals bezichting van de plaats van gebeurtenis, onderzoek, laboratorium experiment, proces-criminalistisch experiment, expertises o.a. van (documenten, polygrafische, kunstwerken, balistiek, vuurwapens, mechanoscopie).

Bovendien worden er op het forensisch instituut doctorandus seminaria van criminalistiek gehouden zowel in de rechten als in bestuursrecht. 

Een relevante factor van de didaktische activiteit van ons instituut zijn de nascholingsstudies.

Ze worden gehouden in de wijze van twee semesters (meer informatie op onze internetsite www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl.

alsmede onder de link Studia Podyplomowe op onze hoofdpagina www.kryminalistyka.prawo.uni.wroc.pl of www.katkrym.prawo.uni.wroc.pl
 

In het jaar 2009 heeft het instituut haar didactieke offerte uitgebreid met een cursus „Detective” (meer informatie onder de link Kursy Dokształcające (Cursus Nascholing) op de hoofdpagina van het Instituut).

In het forensisch Instituut worden expertises uitgevoerd van veel criminalistische disciplines voor justitie (rechtbanken), het openbaar ministerie (officieren van justitie, politie en andere diensten) alsmede voor bedrijven en prive personen.

 

Het forensisch Instituut aan de Universiteit Wroclav voert de volgende expertises uit:

1.      Complexe expertises van klassieke documenten betrefffende:

-         Grafisch-vergelijkings handschriftonderzoeken (waaronder handtekeningen en parafen),

-         onderzoeken van schrift uitgevoerd door behulp van technische methodes (computer, druk, machinedruk),

-         stempel onderzoeken,

-         natuurkundig-scheikundige onderzoeken van documenten: waaronder het bepalen van de leeftijd van documenten (dankzij samenwerking met de faculteit Scheikunde aan de Universiteit van Wroclav).


2.      Polygrafische welke berusten op het vaststellen van het emotionele verband van de onderzochte personen met de gebeurtenis, welke eliminering mogelijk maken van die personen jegens welke verdachtenissen objectief niet zijn gemotiveerd.

3.      Kunstwerken betreffende:

-         schilderkunst, keramiek, wapen, vuurwapen en archeologische voorwerpen.

4.      Archeologische-forensische betreffende:

-         uitvoeren van terrein werkzaamheden

-         opsporen, exploreren en identificatie van graven,

-         antropologische gezichtsreconstructie.

5.      Bovendien verlenen wij advies betreffende:
-         herkenning en identificatie van verschillende vormen van maatschappelijke pathologiën,

-         modus operandi – culten, secten, rituelen,

-         sacrale misdrijven,

-         psychopathologie van maatschappelijke groepen,

-         criminalistische profilering

-         veiligheid en bescherming van de openbare orde (consultaties bestemd voor vertegenwoordigers van publieke bestuursorganen).


De expertises worden uitgevoerd door deskundigen welke behalve de theoretische kennis bezitten alsmede een veeljarige practische ervaring hebben. Het laboratorium waar de onderzoeken plaatsvinden is in het bezit van modern specialistisch apparatuur o.a.:


1.      bestemd voor verschillende onderzoeken van documenten: VSC2000/HR (Video Spectral Comparator), Foram 685-2 (Raman Sectrometer), ESDA (electrostatic System Detection Apparatus), gaschromatograaf met massa detector of een vlam ionizator, een uitstekende vloeistof chromatograaf (HPLC) met UV detectie of een verschils refractometer – apparatuur behulpzaam bij een volledig  fysisch-chemisch onderzoek.

2.      Bestemd voor polygrafisch onderzoek: Polygraaf Lafayette