Skip to Content

XVIII Sympozjum 2018

 

Uprzejmie informujemy, że w czerwcu 2018r. Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego planuje zorganizować kolejną międzynarodową konferencję naukową poświęconą szerokiej problematyce badań dokumentów, pt."XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma”.

Proponowana tematyka "XVIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma":

  1. Nowoczesne metody badań dokumentów.
  2. Aktualna problematyka ekspertyzy dokumentów.
  3. Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego.
  4. Grafologia a ekspertyza pismoznawcza.
  5. Psychologia i patologia pisma.
  6. Badania podpisów i paraf.
  7. Badania testamentów.
  8. Opinia biegłego po zmianach w Kodeksie postępowania karnego.
  9. Poziom kwalifikacji biegłych.

        Podczas konferencji spodziewane jest liczne grono polskich naukowców reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie, a także ekspertów z pozauniwersyteckich instytutów naukowo-badawczych m.in. z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego IB Komendy Głównej Policji w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, ekspertów z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, laboratoriów Straży Granicznej, Urzędów Celnych, Izb Skarbowych, Urzędów Kontroli Skarbowej i in. a także znawców problematyki badań dokumentów z takich krajów jak: Anglii, Austrii, Czech, Grecji, Włoch, Holandii, Kazachstanu, Szwajcarii, Słowacji, Hiszpanii, Rosji, Węgier, Niemiec, Indii, Łotwy, Rumunii, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Izraela, USA, Meksyku, Argentyny, Brazylii oraz polskich i zagranicznych biegłych indywidualnych.

      Do udziału w sympozjum zapraszamy również przedstawicieli nauki z pokrewnych kryminalistyce dyscyplin – zwłaszcza procedury karnej, procedury cywilnej, kryminologii, psychologii, psychiatrii oraz chemii i fizyki a także przedstawicieli różnych zawodów prawniczych jak sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy.

Warto dodać, że jest to jedna z niewielu imprez naukowych o tej tematyce w Europie, która cyklicznie co 2 lata odbywa się we Wrocławiu począwszy od lat 80-tych ubiegłego wieku.

Podczas konferencji planowana jest wystawa książek (polsko i obcojęzycznych) poświęconych kryminalistyce i naukom pokrewnym a także wystawa  specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do badań dokumentów.

Wszelkie dodatkowe informacje o sympozjum uzyskacie Państwo pod nr tel. 71 375 24 02 lub e-mail: katkrym@prawo.uni.wroc.pl                               

Informacje będą dostępne także na stronie: www.wsbp.uni.wroc.pl


Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum !

Informacje o noclegach we Wrocławiu:

www.hotele-polskie.pl

www.hotele.pl/wroclaw

www.eholiday.pl

www.rezerwuje.pl

www.nocowanie.pl 

www.informacja.wroclaw.pl

Poniżej przedstawiamy kilka programów z poprzednich konferencji:

Program XVI Sympozjum 2014

                               

Program XV Sympozjum 2012

Program XIV Sympozjum 2010

Galeria zdjęc z XIII Sympozjum (2008r.)

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęc z XII Sympozjum (2006r.)

Galeria zdjęc z XI Sympozjum (2004r.)