Skip to Content

XVII Sympozjum 2014

Uprzejmie informujemy, że w czerwcu 2016r. Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizuje kolejną międzynarodową konferencję naukową poświęconą szerokiej problematyce badań dokumentów, pt."XVII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma”.

Tematyki wiodące "XVII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma" będą obejmowały następujące zagadnienia:

  1. Najnowsze kierunki kompleksowych badań dokumentów.
  2. Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego.
  3. Nowe metody badań dokumentów.
  4. Grafologia a ekspertyza pismoznawcza.
  5. Psychologia i patologia pisma.
  6. Badania podpisów i paraf.
  7. Badania testamentów.
  8. Poziom kwalifikacji biegłych.
  9. Aktualna problematyka ekspertyzy dokumentów.

         Podczas konferencji spodziewane jest liczne grono polskich naukowców – reprezentujących najważniejsze krajowe ośrodki akademickie, a także eksperci z placówek pozauniwersyteckich m.in. z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego – IB KGP, specjaliści z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, specjaliści z Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, laboratoriów Straży Granicznej, Urzędów Celnych, Izb Skarbowych, Urzędów Kontroli Skarbowej i in. a także znawcy problematyki badań dokumentów z takich krajów jak: Anglii, Austrii, Czech, Grecji, Holandii, Kazachstanu, Szwajcarii, Słowacji, Hiszpanii, Rosji, Węgier, Włoch, Niemiec, Indii, Łotwy, Rumunii, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Indii, Izraela, USA, Meksyku, Argentyny, Brazylii oraz polscy i zagraniczni biegli indywidualni.

      Do udziału w sympozjum zapraszamy również przedstawicieli nauki z pokrewnych kryminalistyce dyscyplin – zwłaszcza procedury karnej, procedury cywilnej, kryminologii, psychologii, psychiatrii oraz chemii i fizyki a także przedstawicieli różnych zawodów prawniczych jak sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy.

Warto dodać, że jest to jedna z niewielu imprez naukowych o tej tematyce w Europie, która cyklicznie co 2 lata odbywa się we Wrocławiu począwszy od lat 80-tych ubiegłego wieku.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa książek (polsko i obcojęzycznych) poświęconych kryminalistyce i naukom pokrewnym a także wystawa  specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do badań dokumentów.

 
Wszelkie dodatkowe informacje o sympozjum uzyskacie Państwo także pod nr tel. 71 3752402 lub e-mail: katkrym@prawo.uni.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum !

Informacje o noclegach we Wrocławiu:

www.hotele-polskie.pl

www.hotele.pl/wroclaw

www.eholiday.pl

www.rezerwuje.pl

www.nocowanie.pl 

www.informacja.wroclaw.pl

Poniżej przedstawiamy programy poprzednich konferencji:

Program XVI Sympozjum 2014

                               

Program XV Sympozjum 2012

Program XIV Sympozjum 2010

Galeria zdjęc z XIII Sympozjum (2008r.)

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęc z XII Sympozjum (2006r.)

Galeria zdjęc z XI Sympozjum (2004r.)